35+ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು – Deepavali wishes in Kannada 2024

Happy Deepavali wishes in Kannada words

Deepavali, sometimes called Diwali, is a Hindu festival of lights observed by Indians all over the world. One of the most important Hindu festivals is Deepavali, which means “a row of lights.” Diwali is a Hindu festival that commemorates Lord Rama’s homecoming from a 14-year exile following his victory over Ravana. Diwali is a festival of great fervor and enthusiasm.

It falls on the 15th day of the Hindu month of Kartik, considered as the holiest month in the Hindu calendar. Deepavali is about decorating houses to welcome the Goddess of Wealth and Prosperity, gets worshipped on this sacred day, as much as it is about munching on sweets, getting ready in traditional attire, and visiting loved ones.

Take a look at these heartwarming Deepavali wishes in Kannada which we’ve gathered for you! Make sure to send the same greetings to your loved ones. Enjoy your day!

For more: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ!

Kannada language Happy Deepavali wishes in Kannada

Deepavali wishes in kannada images
Happy Deepavali wishes in kannada images

Short and sweet Happy Deepavali Wishes in Kannada

1. Nimagu mattu nimma kutumbadavarigu belakina habba deepavaliya hardhika subhashayagalu.

ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

2. Kattaleyinda belakinedege nadeyuva belakina habbakke ella bandu balagadavarigu Deepavali habbada subhashayagalu..

ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಂದು ಬಳಗದವರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

3. E deepavaliyu habbavu nimma mundina dinagalalli Deepavali deepadante holeyuva belakagali, Indininda nimma haleya duhkhagalannu maresi, hosa kanasugalondige munnadeyali endu haraisuve…

ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ದೀಪದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳಕಾಗಲಿ, ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಮರೆಸಿ, ಹೊಸ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆ…

4. Deepa jeevada artha, deepa jeevada belaku, deepa jeevada nenapu,deepa premada sogadu, deepa jagada nenapu, deepada deepavalige subhashaya..

 ದೀಪಾ ಜೀವದ ಅರ್ಥ, ದೀಪ ಜೀವದ ಬೆಳಕು, ದೀಪ ಜೀವದ ನೆನಪು,ದೀಪ ಪ್ರೇಮದ ಸೊಗಡು, ದೀಪ ಜಗದ ನೆನಪು, ದೀಪದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ..

5. Hariyali hosa belaku, belagali nitiya baduku, chellali hombelaku nimma balali, deepavaliya subhashayagalu!

 ಹರಿಯಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಬೆಳಗಲಿ ನೀತಿಯ ಬದುಕು, ಚೆಲ್ಲಲಿ ಹೊಂಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

[content-egg-block template=offers_list next=8]

6. Deepadinda deepa hacchuva pritiyinda priti galisuva pavitra sanketavada belakina habbakke tamagu hagu tamma kutumba vargakku hardika subhashayagalu

ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Deepavali wishes in kannada text
Deepavali wishes in kannada text with image

Kannadaquotes-image-download-button

7. Deepavali habba nimma maneyannu matravalla, nimma manavannu belagisuva habbavagali.

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ , ನಿಮ್ಮ ಮನವನ್ನೂ ಬೆಳಗಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿ…

8. Deepadante nimma baduku yavagalu holeyuttiralendu haraisuta deepagala habba deepavaliya hardika subhashayagalu. . .

ದೀಪದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಯಾವಾಗಲು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. . .

[content-egg module=Amazon template=item_simple next=1]

9. Naadina samasta janatege Deepavali habbada subhashayagalu.

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Deepavali wishes in Kannada text words

10. Deepavaliya hardika subhashayagalu. E belakina habba nimage mattu nimma kutumbakke utsaha, harsa, ullasa mattu santosha taralendu haraisuttene.

ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ, ಹರ್ಷ, ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಸಂತಸ ತರಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.

11. Deepadinda deepavu belagali ellara mane managala shubha dinada deepavaliyalli ella nimma korike neraverali…..

ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವು ಬೆಳಗಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮನಗಳ ಶುಭ ದಿನದ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ನೆರವೇರಲಿ…..

12. Deepada habba Deepavali nimma jeevanada deepavagali
deepada habbadalli ellara maneyallu mattu manadallu deepa belagali..

ದೀಪದ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೀಪವಾಗಲಿ,
ದೀಪದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಮನದಲ್ಲೂ ದೀಪ ಬೆಳಗಲಿ..

Happy deepavali wishes in kannada
Happy Deepavali wishes in kannada language

Kannadaquotes-image-download-button13. Deepagala habbavu ellara balige hosa belakannu tarali…
Mane manadalli nemmadi neleyagali…
Mudali khusiya chittara…

ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬವು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ತರಲಿ…
ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ…
ಮೂಡಲಿ ಖುಷಿಯ ಚಿತ್ತಾರ…

[content-egg module=Amazon template=item_simple next=1]

14. Belakina habba nimage sukha, sampattu, nemmadi karunisali, Nimma jeevana samruddhiya hadiyalli sagali, Belakina habbada subhashayagalu!

ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ನಿಮಗೆ ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿ ಕರುಣಿಸಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ, ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

Also read: Swami Vivekananda nudigalu in kannada language

15. Ellarigu Deepavali habbada subhashayagalu!
Nimma maneyalli santhosha tumba irali hagu e deepavaliyannu santosadinda svagatisona…

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು !
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಾ ಇರಲಿ ಹಾಗು ಈ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ…

Deepavali greetings wishes in kannada quotes
Deepavali greetings wishes in kannada quotes

Kannadaquotes-image-download-button16. Jyoti inda jyoti belagali,
deepadinda deepa mana belagali,
Deepavali namma nimmallera
balu belagali..

ಜ್ಯೋತಿ ಇಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಲಿ,
ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಮನ ಬೆಳಗಲಿ,
ದೀಪಾವಳಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆರ
ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ..

17. E Deepavali nimma jeevanavannu belagali, Nimma baduku prakasamanavagirali, Mane manadalli nemmadi tarali, Nimagu mattu nimma kutumbadavarigu Deepavali habbada hardika subhashayagalu

ಈ ದೀಪಾವಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಲಿ, ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಲಿ, ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ..

[content-egg module=Amazon template=item_simple next=1]

18. Badukige darideepa abhivrddhige ashadeepa sadhanege sphurti deepa, nagu nalivige nandadeepava e Deepavali, kastada kattale kaledu samruddhiya belaku tarali…

ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಶಾದೀಪ ,ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದೀಪ, ನಗು ನಲಿವಿಗೆ ನಂದಾದೀಪವ ಈ ದೀಪಾವಳಿ, ಕಷ್ಟದ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬೆಳಕು ತರಲಿ..

19. Jagada suttalu bariya kattalu sariyali manada duguda dummana, suriyali balalida managalige belakina sanman, Deepavaliya subhashayagalu.

ಜಗದ ಸುತ್ತಲು ಬರಿಯ ಕತ್ತಲು ಸರಿಯಲಿ ಮನದ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನ, ಸುರಿಯಲಿ ಬಳಲಿದ ಮನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಸನ್ಮಾನ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

20. Deepadante nimma baduku prakasamanavagirali, Nimma mattu nimma pritipatrara jivana ujvalavagali. deepavaliya subhashayagalu!

ದೀಪದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

Also Read : Happy birthday wishes quotes in kannada 

21. Kattalannu kaledu belakina kadege saguva habbave Deepavali…!
Nimma balu e deepadante belagali Deepavali habbada hardika subhashayagalu

ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಳೆದು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಹಬ್ಬವೇ ದೀಪಾವಳಿ …!
ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಈ ದೀಪದಂತೆ ಬೆಳಗಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Deepavali Wishes in Kannada Text Messages

22. Belake ninnolumeyinda hrudayadolu olumeya geete teli baruttirali edeyinda edege.. Ninna pritiya gali soki dwesha swarthava horage nuki..

ಬೆಳಕೇ ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯಿಂದ ಹೃದಯದೊಳು ಒಲುಮೆಯ ಗೀತೆ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿ ಎದೆಯಿಂದ ಎದೆಗೆ.. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಳಿ ಸೋಕಿ ದ್ವೇಷ ಸ್ವಾರ್ಥವ ಹೊರಗೆ ನೂಕಿ..

[content-egg module=Amazon template=item_simple next=1]

23. Andhakaravannu hodedodisi belakannu taruva habba, Novannu mareyagisi khusiyannu taruva habba, Jnanadivigeyannu hacchi sujnanavannu taruva habba,
Deepagala habba bandide… Matte sambhrama tandide… Mane managalalli sadagara tumbide…

ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುವ ಹಬ್ಬ, ನೋವನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿಸಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ತರುವ ಹಬ್ಬ, ಜ್ಞಾನದೀವಿಗೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವ ಹಬ್ಬ,
ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ… ಮತ್ತೆ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದೆ… ಮನೆ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ತುಂಬಿದೆ…

24. Deepavali bari habbavalla… Namma sanskrutiya sara… Bharatiyarige Deepavali endare bahudodda habba, Idu khusiyinda kaletu beretu sambhramisalu siguva avakasavu howdu..

ದೀಪಾವಳಿ ಬರೀ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ… ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾರ… ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ, ಇದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಲೆತು ಬೆರೆತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಹೌದು..

Happy deepavali wishes in kannada
Happy Diwali wishes in kannada

Kannadaquotes-image-download-button25. Bahala dinagalinda jana kataradinda kayuttidda kshanaviga bandide. Munjaneye enne snana madi, hosa batte tottu sambhramisuva pari ideyalva… Adannu bari padagalalli kattikodalu sadhyave illa…

ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಜನ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣವೀಗ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಪರಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ… ಅದನ್ನು ಬರೀ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ…

26. Hiriyaru kiriyaru, badava ballida e bheda bhavavillade ellaru sambhramisuva habbavidu. Badukina andhakaravannu todedu haki, khusiya belakannu chelluva e habbada sambhramaviga mere meeride.
Deepagalante nimma baduku prakasamanavagirali…

ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು, ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಈ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹಬ್ಬವಿದು. ಬದುಕಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ, ಖುಷಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವೀಗ ಮೇರೆ ಮೀರಿದೆ.
ದೀಪಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಲಿ…

[content-egg module=Amazon template=item_simple next=1]

27. Deepam jyoti param brahma
deepam sarva tamopaham
deepena sadhyate sarvam
mama shatru vinasaya।

subhram bhavatu kalyana
arogya dhana sampadam
sandya jyoti namostute।

Nimagu hagu nimma kutumbada ella sadasyarigu Deepavali habbada subhashayagalu

ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ
ದೀಪಂ ಸರ್ವ ತಮೋಪಹಂ
ದೀಪೇನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸರ್ವಂ
ಮಮ ಶತ್ರು ವಿನಾಶಾಯ।
ಶುಭ್ರಂ ಭವತು ಕಲ್ಯಾಣ
ಆರೋಗ್ಯ ಧನ ಸಂಪದಂ
ಸಂದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ।
ನಿಮಗೂ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

28. Jnanada belaku manasanu belagali,
hanateya belaku maneyanu belagali,
deepagala habbada hardika subhashayagalu…

ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಮನಸನು ಬೆಳಗಲಿ,
ಹಣತೆಯ ಬೆಳಕು ಮನೆಯನು ಬೆಳಗಲಿ,
ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು…

29. Nimage mattu nimma kutumbadavarige Deepavali habbada hardika subhashayagalu, e deepavaliyu ellara balali belakanu tarali endu haraisuve…

ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಲಿ ಬೆಳಕನು ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆ…

30. Banni deepadinda deepa hacchuva e Deepavali habbadandu nimma balu sada santosadinda belagutirali… Nimagu nimma kutumbadavarigu Deepavali habbada subhashayagalu

ಬನ್ನಿ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಸದಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೆಳಗುತಿರಲಿ … ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

Diwali wishes words in kannada language
Diwali wishes words in kannada language

Kannadaquotes-image-download-button

31. Deepadinda Mane Hagu Managalu Belagali, E Deepavaliyu Ellara Manegalalli Sukha-shanti, sadagara Nemmadi Tarali, Laksmi Deviya aradhaneyinda ellara maneyalli Aisvaryavu Vruddisali..

ದೀಪದಿಂದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮನಗಳು ಬೆಳಗಲಿ, ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ, ಸಡಗರ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಲಿ,ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವು ವೃದ್ದಿಸಲಿ..

Quotes wishes for Deepavali in Kannada Language

32. Innu murnaku dina kannayisidallella belakina rangavalli sujigallinante seleyuttade. Salu hanategalu sambhramakke saksiyaguttave. I khusiya chittarada naduve novella duravagide… Manadaladalli nemmadiyondu mane madidantaguttide… Ide nemmadi sasvatavagi uliyali… Balu belagali…

ಇನ್ನು ಮೂರ್ನಾಕು ದಿನ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಕಿನ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಲು ಹಣತೆಗಳು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಖುಷಿಯ ಚಿತ್ತಾರದ ನಡುವೆ ನೋವೆಲ್ಲಾ ದೂರವಾಗಿದೆ… ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ… ಇದೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ… ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ…

[content-egg module=Amazon template=item_simple next=1]

33. Belagina habba Deepavali nimma badukinalli hosa belaku tarali, nimma mundina dinagalu sukha sukha, shanti, nemmadi, aisvaryadinda kudirali… Nimmellarigu deepagala habba deepavaliya subhashayagalu..

ಬೆಳಗಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ತರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಸುಖ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ… ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

34. Deepavali habbada subhashayagalu – yavagalu ondu deepadante baduki, a deepa rajana aramaneyalli estu belakannu niduttadeyo, aste belaku badavana gudisalinalliyu niduttade. . .

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು – ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದೀಪದಂತೆ ಬದುಕಿ, ಆ ದೀಪ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಕು ಬಡವನ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ನೀಡುತ್ತದೆ . . .

35. Sankastagala kattalu saridu jnanada belaku ellara balannu belagali deepavaliya subha sandarbhavu ellara badukige nemmadiyannuntu maduva dari deepavagali, arivina belaku ellede haradali…

ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಕತ್ತಲು ಸರಿದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭವೂ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಲಿ, ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಲಿ…

[content-egg module=Amazon template=item_simple next=1]

36. Manada kattala hodisuta
olage deepava belagisuta
santasadi, sambhramadali acharisuta
surakshege pradhanya niduta
ellarigu deepavaliya subhava koruta
acharisuva deepavaliya harshisuta
deepavaliya subhasayagalondige

ಮನದ ಕತ್ತಲ ಹೋಡಿಸುತ
ಒಳಗೆ ದೀಪವ ಬೆಳಗಿಸುತ
ಸಂತಸದಿ, ಸಂಭ್ರಮದಲಿ ಆಚರಿಸುತ
ಸುರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನೀಡುತ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭವ ಕೋರುತ
ಆಚರಿಸುವ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹರ್ಶಿಸುತ
ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ

Deepavali wishes message in kannada
Deepavali wishes message in kannada

Kannadaquotes-image-download-button

What’s the Difference Between Deepavali and Diwali?

Deepavali or Diwali is an exhilarating time of the year when we come together with our friends and family to celebrate this Festival of Lights.

But do Deepavali and Diwali mean the same? Can we use them interchangeably?
Surprisingly that’s not the case since both of them have a different history!

[content-egg module=Amazon template=item_simple next=1]

Deepavali is celebrated for four days primarily in South India and marks the triumph of Lord Krishna over the demon Naraka and is also known as Naraka Chaturdashi.

Balipadyami is the last day of Deepavali celebrated to mark the return of King Bali to earth and also marks the first day of Hindu month Kartika.

On the other hand, Diwali is a five-day festivity in North India which is celebrated to mark the return of Lord Rama to Ayodhya after his exile and is celebrated with Deepam to signify the victory of light over darkness or good over evil.

Conclusion

We hoped you liked the above Deepavali wishes in Kannada and shared them with your family and friends. Once again we wish you a very happy and prosperous Deepavali.

ಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರ ಅಳಿಸಿ, ಅರಿವನು ಅರಳಿಸುವ ಹಣತೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೆಳಗಲಿ. ನಾವು ಹಚ್ಚುವ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಜ್ಞಾನ, ಅವಿವೇಕ, ದುಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ನಾಶವಾಗಿ, ಸದ್ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಲಿ. ಎಲ್ಲಡೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲಸಲಿ. ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಳೆದು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಓದುಗರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

Thank you,

[content-egg-block template=offers_grid next=8]

For any copyright issue problem please contact-us. Daily motivational and inspirational quotes follow our Instagram page Kannadaquote.in

Leave a Reply