60+ Tricky Kannada Ogatugalu with Answers in Kannada

Kannada ogatugalu riddles in kannada with answers image

Simple Kannada Riddles with answers in Kannada

”ಒಗಟು”: ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾರ (ರಿಡ್ಲ್‌). ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಡಪು, ಮುಂಡಿಗೆ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಹೆಸರಗಳೂ ಉಂಟು. ಒಗಟು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಸವಾಲು, ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಆ ಅವ್ಯಕ್ತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು ಇದರ ಕ್ರಮ.

ಒಗಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸದೃಶವಸ್ತುಗಳಿರಬೇಕು ಒಂದು ಉಪಮಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಮೇಯ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನ ವಾಚ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಉಪಮೇಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಗಟೆಯ ಕರ್ತೃ ಬಹಳ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಪಮಾನದ ಆಧಾರದಿಂದ ಉಪಮೇಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒರೆಗಲ್ಲು.

Also Read : ಒಗಟುಗಳ ಇತಿಹಾಸ

In the below we have listed the famous Kannada ogatugalu with answers and these are collected from various books and social media platforms. In Karnataka , most of the ogatugalu(riddles) were originated from the village people and hence popularly known as Janapada Ogatugalu.

Here along with riddles questions you will get answers for that questions also. In the below you will see the grey colour stripe once you click on the button you will get riddles answers for all the questions  easily. We hope it will helpful for our readers. If found helpful please recommend this website to your friends and family members.

Kannada ogatugalu riddles in Kannada with answers

Kannada ogatugalu riddles in kannada with answers image

1. ನೋಡಿದರೆ ಕಲ್ಲು, ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಸುಣ್ಣ

2. ಕಾಲಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುವುದು, ತಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ನುಡಿಯುವುದು, ಮೇಲು ಕೆಳಗಾಗಿ ಓಡುವುದು ಇದೇನು?

Answer
ನದಿ

3. ನೀಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮೀನುಗಳು ಇದೇನು?

Answer
ತಾರೆಗಳು

4. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆ, ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ ಇದು ಏನು?

Answer
ಮೊಟ್ಟೆ

5. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದುಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದುತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಂಗಿಸಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಇದು ಏನು?

Answer
ಕೋಳಿ

Kannada ogatugalu with answer images
Kannada ogatugalu with answer images

Kannadaquotes image download button6.ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜುಟ್ಟು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಹುಂಜ

7. ಎಲೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಣ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲ ತುಟಿ ಕೆಂಪಗಾಗಿದೆ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲ, ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ, ಮೈ ಹಸಿರಾಗಿ

Answer
ಗಿಳಿ

8. ಇಡೀ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಂಬಳಿ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದರೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಆಕಾಶ

Advertisement

9. ಕೂಗಿದರೆ ರಾವಣ, ಹಾರಿದರೆ ಹನುಮಂತ, ಕೂತರೆ ಮುನಿ

Answer
ಕಪ್ಪೆ

10. ಆರು ಕಾಲು ಅಂಕಣ್ಣ, ಮೂರು ಕಾಲು ದೊಂಕಣ್ಣ, ಸದಾ ಮೀಸೆ ತಿರುವಣ್ಣ, ಇದು ಏನು?

Answer
ನೊಣ

ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ kannada ogatugalu with answer images
ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ kannada ogatugalu with answer images

Kannadaquotes image download button11. ಅಂಗಣ್ಣ ಮಂಗಣ್ಣ ಅಂಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನುಂಗಣ್ಣ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

12. ಬಿಳಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಸೀತಾಫಲ

13. ಕಲ್ಲು ತುಳಿಯುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳು ಮೇಯುತ್ತೆ, ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಚಪ್ಪಲಿ

Also Read : 45+ Inspiring Money quotes in Kannada

14. ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಹೂವು, ಮದಚಿದರೆ ಮೊಗ್ಗು ,ಇದು ಏನು?

Answer
ಛತ್ರಿ

15. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಡಿದಲ್ಲಿ ಕಂಪ ಸೂಸುವೆನು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಶ್ರೀಗಂಧ

Vagatu ogatu kannada ogatugalu with answer images
Vagatu ogatu kannada ogatugalu with answer images

Kannadaquotes image download button16. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಗಳು ತೇಲಾಡುತ್ತವೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು

17. ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ರೆಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೂರಾರು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಏನು?

Answer
ಜೋಳದ ದಂಟು

18. ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಮಂಜು(Ice)

19. ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಚಂದ್ರ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಕುಂಕುಮ

20. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರೋದು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಳೋದು. ಇದು ಏನು?

Answer
ಈರುಳ್ಳಿ

Kannada language kannada ogatugalu with answer images
Kannada language kannada ogatugalu with answer images

Kannadaquotes image download button21. ಹಸಿರು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಮಲ್ಲಿಗೆ

Advertisement

22. ತಮ್ಮಂಗೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣು, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ

23. ಹಸಿರು ಮೈ, ಹಳದಿ ಮೈ, ಪೇಟೇಲಿ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೆ…

Answer
ಮಾವು

24. ಬಾ ಅಂದರೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಮಳೆ

25. ಕಪ್ಪು ಕಂಬಳಿ ನೆಂಟ ಎಲ್ಲವನು ನಾಶ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊಂಟ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಇಲಿ

Janapada ogatugalu kannada ogatugalu with answer images
Janapada ogatugalu kannada ogatugalu with answer images

Kannadaquotes image download button26. ಅಣ್ಣ ಅತ್ತರೆ ತಮ್ಮನೂ ಅಳುತ್ತಾನೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಕಣ್ಣು

27. ಹಾರಿದರೆ ಹನುಮಂತ ಕೂಗಿದರೆ ಶಂಖ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಕಪ್ಪೆ

28. ಕಾಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ಕೆರೆ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಮರಣ..

Answer
ದೀಪ

29. ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು, ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುತಗುಟ್ಟುವುದು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಸುಣ್ಣ

30. ಹುಲಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಇಲಿಯ ಮುಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಬೆಕ್ಕು

Ogatu kannada ogatugalu with answer images
Ogatu kannada ogatugalu with answer images

Kannadaquotes image download button31. ಬರೋದ ಕಂಡು ಕೈ ಒಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಬಸ್

32. ಸುದ್ದಿ ಸೂರಪ್ಪ ದೇಶವೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್

33. ಒಂಟಿಕಾಲಿನ ಕುಂಟ. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಬುಗುರಿ

34. ಹಸಿರು ಕೋಟೆ, ಬಿಳಿ ಕೋಟೆ, ಕೆಂಪಿನ ಕೋಟೆ, ಈ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು

35. ನೀಲಿ ಕೆರೆಯಲಿ ಬಿಳಿ ಮೀನು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ನಕ್ಷತ್ರ

Kannada ogatugalu riddles in kannada with answers image
Kannada ogatugalu riddles in kannada with answers image

Kannadaquotes image download button36. ಅಂಕುಡೊಂಕಿನ ಬಾವಿ ಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೀರಿಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಕಿವಿ

Advertisement

37. ಒಂದು ತೇಲುತ್ತೆ ,ಒಂದು ಮುಳುಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕರಗುತ್ತೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ವಾರ, ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷ

38. ಚಿನ್ನದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಲಿಂಗ ಇದು ಏನು?

Answer
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಬೀಜ

39. ಅಮ್ಮನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಾನು?

Answer
ಮಗು

40. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಅಕ್ಕ- ತಂಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಕಂಡರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣೋಲ್ಲ, ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಜಾದಳಕಾಯಿ

Answer ogatugalu in kannada image download
Answer ogatugalu in kannada image download

Kannadaquotes image download button41. ಅಂಗೈ ಅಗಲದ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಆಕಾಶ, ನಕ್ಷತ್ರ

42. ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗೆ ಹಸಿರು ಬಾಲ ಇದು ಏನು?

Answer
ಮೂಲಂಗಿ

43. ಬಿಳಿ ಸರದಾರನಿಗೆ ಕರಿ ಟೋಪಿಲ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ

44. ಒಂದು ಮಡಕೆ, ಮಡಕೆಯೊಳಗೆ, ಕುಡಿಕೆ, ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ

Answer
ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ

45. ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಗುಳಿ ಅದರ ತಲೆಯೆಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಳು ಇದು ಏನು?

Answer
ಬದನೆಕಾಯಿ

Kannada ogatugalu with answer download free
Kannada ogatugalu with answer download free

Kannadaquotes image download button46. ಸಾಗರ ಪುತ್ರ ,ಸಾರಿನ ಮಿತ್ರ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಉಪ್ಪು

47. ಗೂಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಷಿ ಊರೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಕಣ್ಣು

48. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆ, ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ ಇದೇನು?

Answer
ಮೊಟ್ಟೆ

49. ಇದ್ದಲು ನುಂಗುತ್ತ , ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಓಡುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಇದು ಏನು?

Answer
ರೈಲು

50. ತಕ್ಕಡೀಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬ ಅಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಏನು?

Answer
ಸಗಣಿ ಮಾವಿನ ತೋರಣ

Answer ogatugalu in kannada language
Answer ogatugalu in kannada language

Kannadaquotes image download button51. ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಗೆ ಬಾಲದ ಲಗಾಮು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಸೂಜಿ ದಾರ

Advertisement

52. ಬಡ ಬಡ ಬಂದ ಅಂಗಿ ಕಳಚಿದ, ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಇದು ಏನು?

Answer
ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು

53. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ನಕ್ಷತ್ರ

54. ಕಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೆಟ್ಟ, ಮರಳಿಲ್ಲದ ಮರುಭೂಮಿ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ನಕ್ಷೆ

55. ಕೊಳದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮರ ಹುಟ್ಟಿ, ಬೇರು ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಇಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ

Janapada ogatugalu with answer download
Janapada ogatugalu with answer download

Kannadaquotes image download button56. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾನಾ ಬಣ್ಣ, ಉಜ್ಜಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಸಾಬೂನು

57. ಕಡಿದರೆ ಕಚ್ಚೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ , ಹಿಡದ್ರೆ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ನೀರು

58. ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಗೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಹಗ್ಗ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಹೇನು ಕೂದಲು

59. ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬಂತು, ಸಿಹಿಕಹಿ ಎರಡೂ ತಂತು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಯುಗಾದಿ

60. ಎಲೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಣ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲ ತುಟಿ ಕೆಂಪಗಾಗಿದೆ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲ, ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ, ಮೈ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಗಿಳಿ

Kannada ogatugalu with answer
Kannada ogatugalu with answer

Kannadaquotes image download button61. ಆಕಾಶದೊಳಗಿನ ಗಿಣಿ, ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಣಿ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಬಾಳೆಲೆ


Continue….

Conclusion:

We hope the above collections of Kannada Ogatugalu with answers helpful for our readers. Our main intensions is to promote the Kannada riddles. If found helpful please share this site to your friends and family members.

Thank You.

2 thoughts on “60+ Tricky Kannada Ogatugalu with Answers in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top