Tricky 95+ Kannada Ogatugalu with Answers in Kannada

Kannada ogatugalu riddles in kannada with answers image

Simple Riddles with answers in Kannada

”ಒಗಟು”: ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾರ (ರಿಡ್ಲ್‌). ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಡಪು, ಮುಂಡಿಗೆ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳೂ ಉಂಟು. ಒಗಟು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಸವಾಲು, ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಆ ಅವ್ಯಕ್ತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು ಇದರ ಕ್ರಮ.

ಒಗಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸದೃಶವಸ್ತುಗಳಿರಬೇಕು ಒಂದು ಉಪಮಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಮೇಯ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನ ವಾಚ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಉಪಮೇಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಗಟೆಯ ಕರ್ತೃ ಬಹಳ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಪಮಾನದ ಆಧಾರದಿಂದ ಉಪಮೇಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒರೆಗಲ್ಲು.

Also Read : ಒಗಟುಗಳ ಇತಿಹಾಸ

In the below we have listed the famous Kannada ogatugalu with answers, these are collected from various books and social media platforms. In Karnataka, most of the ogatugalu(riddles) were originated from the village people and hence popularly known as Janapada Ogatugalu.

Also Read : 60+ Life Motivational quotes in Kannada

Kannada Ogatugalu(Riddles) in Kannada with answers

Kannada ogatugalu riddles in kannada with answers image
Kannada ogatugalu riddles in kannada with answers image

1. ನೋಡಿದರೆ ಕಲ್ಲು, ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣು. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಸುಣ್ಣ

2. ಕಾಲಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುವುದು, ತಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ನುಡಿಯುವುದು, ಮೇಲು ಕೆಳಗಾಗಿ ಓಡುವುದು. ಇದೇನು?

Answer
ನದಿ

3. ನೀಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮೀನುಗಳು. ಇದೇನು?

Answer
ತಾರೆಗಳು

4. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆ, ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನು?

Answer
ಮೊಟ್ಟೆ

5. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದುಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದುತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಂಗಿಸಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಇದು ಏನು?

Answer
ಕೋಳಿ

Kannada ogatugalu with answer images
Kannada ogatugalu with answer images

Kannadaquotes image download button6. ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜುಟ್ಟು. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಹುಂಜ

[content-egg-block template=offers_list next=6]

7. ಕೂಗಿದರೆ ರಾವಣ, ಹಾರಿದರೆ ಹನುಮಂತ, ಕೂತರೆ ಮುನಿ. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಕಪ್ಪೆ

8. ಬಿಳಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಸೀತಾಫಲ

9. ಇಡೀ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಂಬಳಿ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದರೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಆಕಾಶ

10. ಆರು ಕಾಲು ಅಂಕಣ್ಣ, ಮೂರು ಕಾಲು ದೊಂಕಣ್ಣ, ಸದಾ ಮೀಸೆ ತಿರುವಣ್ಣ, ಇದು ಏನು?

Answer
ನೊಣ

ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ kannada ogatugalu with answer images
ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ kannada ogatugalu with answer images

Kannadaquotes image download button11. ಅಂಗಣ್ಣ ಮಂಗಣ್ಣ ಅಂಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನುಂಗಣ್ಣ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

12. ಕಲ್ಲು ತುಳಿಯುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳು ಮೇಯುತ್ತೆ, ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಚಪ್ಪಲಿ

13. ಎಲೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಣ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲ, ತುಟಿ ಕೆಂಪಗಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲ, ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ, ಮೈ ಹಸಿರಾಗಿದೆ.

Answer
ಗಿಳಿ

Also Read : 45+ Inspiring Money quotes in Kannada with images

14. ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಹೂವು, ಮಡಚಿದರೆ ಮೊಗ್ಗು, ಇದು ಏನು?

Answer
ಛತ್ರಿ

15. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಕಡಿದಲ್ಲಿ ಕಂಪ ಸೂಸುವೆನು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಶ್ರೀಗಂಧ

Vagatu ogatu kannada ogatugalu with answer images
Vagatu ogatu kannada ogatugalu with answer images

Kannadaquotes image download button16. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಗಳು ತೇಲಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಏನು?

Answer
ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು

17. ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ರೆಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೂರಾರು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಏನು?

Answer
ಜೋಳದ ದಂಟು

18. ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಚಂದ್ರ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಕುಂಕುಮ

[content-egg module=Amazon template=item_simple next=1]

19. ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಮಂಜು(Ice)

20. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರೋದು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಳೋದು. ಇದು ಏನು?

Answer
ಈರುಳ್ಳಿ

Kannada language kannada ogatugalu with answer images
Kannada language kannada ogatugalu with answer images

Kannadaquotes image download button21. ಹಸಿರು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಮಲ್ಲಿಗೆ

22. ಬಾ ಅಂದರೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಮಳೆ

23. ಕಪ್ಪು ಕಂಬಳಿ ನೆಂಟ ಎಲ್ಲವನು ನಾಶ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊಂಟ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಇಲಿ

24. ತಮ್ಮಂಗೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣು, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ

25. ಹಸಿರು ಮೈ, ಹಳದಿ ಮೈ, ಪೇಟೇಲಿ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೆ…

Answer
ಮಾವು

Janapada ogatugalu kannada ogatugalu with answer images
Janapada ogatugalu kannada ogatugalu with answer images

Kannadaquotes image download button26. ಅಣ್ಣ ಅತ್ತರೆ ತಮ್ಮನೂ ಅಳುತ್ತಾನೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಕಣ್ಣು

27. ಕಾಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ಕೆರೆ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಮರಣ..

Answer
ದೀಪ

28. ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು, ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುತಗುಟ್ಟುವುದು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಸುಣ್ಣ

[content-egg module=Amazon template=item_simple next=1]

29. ಹಾರಿದರೆ ಹನುಮಂತ ಕೂಗಿದರೆ ಶಂಖ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಕಪ್ಪೆ

30. ಹುಲಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಇಲಿಯ ಮುಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಬೆಕ್ಕು

Ogatu kannada ogatugalu with answer images
Ogatu kannada ogatugalu with answer images

Kannadaquotes image download button31. ಬರೋದ ಕಂಡು ಕೈ ಒಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಬಸ್

32. ಒಂಟಿಕಾಲಿನ ಕುಂಟ. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಬುಗುರಿ

33. ಸುದ್ದಿ ಸೂರಪ್ಪ ದೇಶವೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್

[content-egg module=Amazon template=item_simple next=1]

34. ಹಸಿರು ಕೋಟೆ, ಬಿಳಿ ಕೋಟೆ, ಕೆಂಪಿನ ಕೋಟೆ, ಈ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು

35. ನೀಲಿ ಕೆರೆಯಲಿ ಬಿಳಿ ಮೀನು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ನಕ್ಷತ್ರ

Kannada ogatugalu riddles in kannada with answers image
Kannada ogatugalu riddles in kannada with answers image

Kannadaquotes image download button36. ಅಂಕುಡೊಂಕಿನ ಬಾವಿ, ಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೀರಿಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಕಿವಿ

37. ಅಮ್ಮನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಾನು?

Answer
ಮಗು

38. ಚಿನ್ನದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಲಿಂಗ ಇದು ಏನು?

Answer
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಬೀಜ

39. ಒಂದು ತೇಲುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮುಳುಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕರಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ವಾರ, ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷ

40. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಅಕ್ಕ – ತಂಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಕಂಡರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇದು ಏನು?

Answer
ಜಾದಳಕಾಯಿ

ಒಗಟುಗಳು Kannada Ogatugalu With Answer Riddle In Kannada
ಒಗಟುಗಳು Kannada Ogatugalu With Answer Riddle In Kannada

Kannadaquotes image download button41. ಅಂಗೈ ಅಗಲದ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಆಕಾಶ, ನಕ್ಷತ್ರ

42. ಒಂದು ಮಡಕೆ, ಮಡಕೆಯೊಳಗೆ ಕುಡಿಕೆ, ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ

Answer
ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ

43. ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗೆ ಹಸಿರು ಬಾಲ ಇದು ಏನು?

Answer
ಮೂಲಂಗಿ

[content-egg module=Amazon template=item_simple next=1]

44. ಬಿಳಿ ಸರದಾರನಿಗೆ ಕರಿ ಟೋಪಿ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ

45. ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಗುಳಿ ಅದರ ತಲೆಯೆಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಳು ಇದು ಏನು?

Answer
ಬದನೆಕಾಯಿ

Kannada ogatugalu with answer download free
Kannada ogatugalu with answer download free

Kannadaquotes image download button46. ಸಾಗರ ಪುತ್ರ, ಸಾರಿನ ಮಿತ್ರ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಉಪ್ಪು

47. ಗೂಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಜೋಡಿಪಕ್ಷಿ ಊರೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಕಣ್ಣು

48. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆ, ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ ಇದೇನು?

Answer
ಮೊಟ್ಟೆ

Also Read : 40+ Basavanna vachanagalu in Kannada

49. ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಹಸಿರು ಬಾಲ ಇದೇನು?

Answer
ಮೂಲಂಗಿ

50. ತಕ್ಕಡೀಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಏನು?

Answer
ಸಗಣಿ ಮಾವಿನ ತೋರಣ

Answer ogatugalu in kannada language
Answer ogatugalu in kannada language

Kannadaquotes image download button51. ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಗೆ ಬಾಲದ ಲಗಾಮು ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಸೂಜಿ ದಾರ

52. ಕಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೆಟ್ಟ, ಮರಳಿಲ್ಲದ ಮರುಭೂಮಿ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ನಕ್ಷೆ

53. ಬಡ ಬಡ ಬಂದ, ಅಂಗಿ ಕಳಚಿದ, ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಇದು ಏನು?

Answer
ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು

54. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ನಕ್ಷತ್ರ

55. ಕೊಳದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮರ ಹುಟ್ಟಿ, ಬೇರು ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ

Janapada ogatugalu with answer download
Janapada ogatugalu with answer download

Kannadaquotes image download button56. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾನಾ ಬಣ್ಣ, ಉಜ್ಜಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಸಾಬೂನು

57. ಕಡಿದರೆ ಕಚ್ಚೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಹಿಡದ್ರೆ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ನೀರು

58. ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಗೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಹಗ್ಗ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಹೇನು ಕೂದಲು

59. ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬಂತು, ಸಿಹಿಕಹಿ ಎರಡೂ ತಂತು. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಯುಗಾದಿ

60. ಎಲೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಣ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲ ತುಟಿ ಕೆಂಪಗಾಗಿದೆ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲ, ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ, ಮೈ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಗಿಳಿ

Kannada ogatugalu with answer
Kannada ogatugalu answer with images

Kannadaquotes image download button61. ಆಕಾಶದೊಳಗಿನ ಗಿಣಿ, ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಣಿ. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಬಾಳೆಲೆ

62. ಒಂದು ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನೂರೆಂಟು ಬೆರಳು. ಇದು ಏನು?

Answer
ಬಾಳೆಗೊನೆ

63. ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕುಂತಾಳೆ ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಕ್ಯಾರೆಟ್

64. ಹಗ್ಗ ಹಾಸಿದೆ ಹಸು ಮಲಗಿದೆ ಇದು ಏನು?

Answer
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

65. ಇದ್ದಲು ನುಂಗುತ್ತ, ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಓಡುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಇದು ಏನು?

Answer
ರೈಲು

Kannada ogatugalu mattu uttara with images
Kannada ogatugalu mattu uttara with images

Kannadaquotes image download button66. ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೀಗ ಇದು ಏನು?

Answer
ಮೂಗುತಿ

67. ಯಾರೂ ಹತ್ತಲಾರದ ಮರಕ್ಕೆ ಸರಗೂರು ಕರಿಯಪ್ಪ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ.

Answer
ಇರುವೆ

68. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕೂಗಿದರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ತೂತು, ಇದು ಏನು?

Answer
ಒಂದರಿ

69. ನೀರುಂಟು ಬಾವಿಯಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟುಂಟು ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲ, ಮೂರು ಕಣ್ಣುಂಟು ಶಿವನಲ್ಲ. ಇದು ಏನು?

Answer
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ

70. ಕಿರೀಟವುಂಟು ರಾಜನಲ್ಲ, ಗಡ್ಡವುಂಟು ತಿರುಕನಲ್ಲ. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಹುಂಜ

Ogatu Kannada ogatugalu with answer images
Ogatu kannada ogatugalu with answer images

Kannadaquotes image download button71. ನೀರಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ, ಜನರಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣ, ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ?

Answer
ನಕ್ಷೆ

72. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಹುಡುಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು?

Answer
ಬದನೆಕಾಯಿ

73. ಸತ್ತವನೇ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ..

Answer
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು

74. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮರ ನೋಡು, ಮರದೊಳಗೆ ಎಲೆ ನೋಡು, ಎಳೆಯೊಳಗೆ ತೂತು ನೋಡು, ತೂತೊಳಗೆ ಮಾತು ನೋಡು. ಇದು ಏನು?

Answer
ಪುಸ್ತಕ

75. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಲ್ಲ! ಇದು ಇಲ್ಲದವರಿಲ್ಲ..

Answer
ನೆರಳು

Kannada Ogatugalu Question With Answer
Kannada Ogatugalu Question with Answer

Kannadaquotes image download button76. ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದರೂ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ, ಸಿಂಹವಿದ್ದರೂ ಅರಣ್ಯವಲ್ಲ, ದುಂಡಾಗಿದ್ದರೂ ಚಕ್ರವಲ್ಲ, ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ನಾಣ್ಯ

77. ಹಾರುವುದು ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲ, ಕೊಂಬು ಉಂಟು ಗೂಳಿಯಲ್ಲ, ಬಾಲ ಉಂಟು ಕೋತಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಏನು?

Answer
ಗಾಳಿಪಟ

78. ಚಿಕ್ಕವನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬಡಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿರ್ತಾನೆ.. ಇದು ಏನು?

Answer
ಗಡಿಯಾರ

79. ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳುಂಟು ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ತೋಳುಂಟು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ! ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ಕುರ್ಚಿ

80. ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವುದು, ಬಾಯಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿಯುವುದು, ಇದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಲವಕ್ಕೆ ಮನೆಯಾಗಿರುವುದು.

Answer
ನದಿ

Kannada Language Kannada Ogatugalu With Answer
Kannada Language Kannada Ogatugalu With Answer

Kannadaquotes image download button81. ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಂಟು ಮೃಗವಲ್ಲ, ಹಾರೋದುಂಟು ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ….

Answer
ತೊಟ್ಟಿಲು

82. ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಂಬಳಿ.

Answer
ಆಕಾಶ

83. ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇದು ಏನು?

Answer
ಕುಂಕುಮ

84. ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜುಟ್ಟು. ಇದು ಏನು?

Answer
ಹುಂಜ

85. ಹಸಿರು ಕೋಟೆ, ಹಸಿರು ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಬಿಳಿ ಕೋಟೆ, ಬಿಳಿ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ, ಈ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಸಿಪಾಯಿಗಳು. ಇದು ಏನು?

Answer
ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು

Ogatu answer ogatugalu in kannada download
Ogatu answer ogatugalu in kannada download

Kannadaquotes image download button86. ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಕರಿ ತಡಿ, ಒಬ್ಬ ಏರುತ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ.

Answer
ರೊಟ್ಟಿ

87. ಮೂವತ್ತೆರಡು ಜನ ಅಗಿತ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ರುಚಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಯಾರು ಯಾರು?

Answer
ಹಲ್ಲು, ನಾಲಿಗೆ

88. ಹೋದ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಬರುವೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ಯಾರು?

Answer
ನೆರಳು

89. ಕಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೆಟ್ಟ ಮರಳಿಲ್ಲದ ಮರುಭೂಮಿ.

Answer
ಭೂಪಟ

90. ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ನಾ ಮುಂದೆ ತಾ ಮುಂದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

Answer
ಕಾಲುಗಳು

Ogatu with Answer Riddles with images
Ogatu with Answer Riddles with images

Kannadaquotes image download button91. ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬಿದ್ದು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ.

Answer
ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಸುಣ್ಣ

92. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ನಾನ್ಯಾರು ಹೇಳಿ?

Answer
ನಕ್ಷತ್ರ

93. ಗೂಡಿನಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷಿ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ನೋಡುವುದು.

Answer
ಕಣ್ಣು

94. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.

Answer
ಗಾಳಿ

95. ಒಂದು ಮಡಿಕೆ, ಮಡಿಕೆಯೊಳಗೆ ಕುಡಿಕೆ, ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ. ಇದು ಏನು?

Answer
ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ

Vagatu ogatu kannada ogatugalu with answer
Vagatu ogatu kannada ogatugalu with answer

Kannadaquotes image download button96. ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತವರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರು, ಬಡಿಸುವವರು ಇಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಡಿಸುವಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹನ್ನೆರಡು ಜನಕ್ಕೂ ಬಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. 

Answer
ಗಡಿಯಾರ

97. ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಓಡುತ್ತದೆ. ತೋಳಿಲ್ಲ, ಈಜುತ್ತದೆ. ಇದು ಏನು?

Answer
ಹಾವು

Continued….

Conclusion:

We hope the above collection of Kannada ogatugalu with answers are helpful for our readers. Our main intensions is to promote the Kannada riddles. If found helpful please share this site to your friends and family members.

[content-egg-block template=offers_grid next=6]

Thank you.

7 thoughts on “Tricky 95+ Kannada Ogatugalu with Answers in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *