Best 30+ Kannada Kavanagalu about life with Images

kannada kavanagalu about life words

Kannada Kavanagalu about life with images download

We’ve put up a compilation of some of the most inspiring motivational Kannada Kavanagalu about life quotes. If you’re seeking an alternative approach to stay inspired in life, refer to the following quotes and kavanagalu.

Also Read : 50+ Kannada Kavanagalu about Love with images

ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳು about Life with images

Kannada kavanagalu about life words
Kannada kavanagalu about life words

Motivational Kannada Kavanagalu about life

1. Prapanchava uhisala sadhya
badukinolu baduke uheyu prapanchadolu

ಪ್ರಪಂಚವ ಊಹಿಸಲಾ ಸಾಧ್ಯ
ಬದುಕಿನೊಳು ಬದುಕೇ ಊಹೆಯು ಪ್ರಪಂಚದೊಳು

2. Kannu teredare janana
kannu mucchidare marana
janana maranagala naduve
reppe adisuvude jeevana

ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರೆ ಜನನ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಮರಣ
ಜನನ ಮರಣಗಳ ನಡುವೆ
ರೆಪ್ಪೆ ಆಡಿಸುವುದೇ ಜೀವನ

3. Yarannu mecchisalu ni badukabeda
ninna manassu oppikolluvante baduku
bereyavarige oppisalu badukidare adu alpa trupti ninna
manassige oppuvante badukidare jeevanada tumbella santrupti

ಯಾರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀ ಬದುಕಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬದುಕು
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಬದುಕಿದರೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ನಿನ್ನ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಬದುಕಿದರೆ ಜೀವನದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಸಂತೃಪ್ತಿ

4. Nana vesha nana kelasa,
dudidu tindare tanna balige tane arasa,
illadiddare badukalu madabeku harasahasa.

ನಾನಾ ವೇಷ ನಾನಾ ಕೆಲಸ,
ದುಡಿದು ತಿಂದರೆ ತನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ತಾನೇ ಅರಸ,
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಲು ಮಾಡಬೇಕು ಹರಸಾಹಸ.

5. Ekangiyagi horadu dariyalli
yaradaru sigabahudu
enannu bayasade hogu
ni bayasiddu ninna huduki barabahudu

ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೊರಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗಬಹುದು
ಏನನ್ನು ಬಯಸದೆ ಹೋಗು
ನೀ ಬಯಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬರಬಹುದು

Inspiration meaningful kannada kavanagalu about life
Inspiration meaningful kannada kavanagalu about life

Kannadaquotes image download button6. Jeevana annodu ondu gadiyarada tara
mele iddavaru kelage baralebeku
kelage iddavaru mele baralebeku…

ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದ ತರ
ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರು ಕೆಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು
ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದವರು ಮೇಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು…

Rs. 94
Rs. 120
in stock
7 new from Rs. 94
as of 23rd January 2022 11:20 pm
Amazon.in
Rs. 100
in stock
2 new from Rs. 100
as of 23rd January 2022 11:20 pm
Amazon.in
Rs. 130
Rs. 170
in stock
9 new from Rs. 130
as of 23rd January 2022 11:20 pm
Amazon.in
Rs. 154
Rs. 162
in stock
8 new from Rs. 149
as of 23rd January 2022 11:20 pm
Amazon.in
Rs. 199
in stock
12 new from Rs. 156
as of 23rd January 2022 11:20 pm
Amazon.in

7. Naguvalli prarambhavada adhyaya,
novalli antya kandittu,
bharavaseyondu mundina badukige munnudi baredittu.

ನಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ,
ನೋವಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿತ್ತು,
ಭರವಸೆಯೊಂದು ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿತ್ತು.

8. Baduku ellarigu patha kalisutte,
ahankara torisade yarannu kilagi kanabaradu.

ಬದುಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ,
ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸದೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬಾರದು.

9. I badukinalli sadhisuva chaladinda
sadhaneya hadiyatta sadhakanagalu horadabeku.

ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲದಿಂದ
ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯತ್ತ ಸಾಧಕನಾಗಲು ಹೊರಡಬೇಕು.

Kannada kavanagalu about life sms

10. Munde iruva sambandhigale
hinde matanaduva shatrugalu

ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ,
ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಶತ್ರುಗಳು

Kannada language life kannada kavanagalu
Kannada language life kannada kavanagalu

Kannadaquotes image download button11. Solige hedaridre
solu nammannu hedarisutte solannu edurisi badukidare
namma jeevanadalli geluvannu tandu kodutte iste jevana

ಸೋಲಿಗೆ ಹೆದರಿದ್ರೆ
ಸೋಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತೆ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬದುಕಿದರೆ
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ

12. Kanasu nucchu nurada dariyalli
bharavaseya belakondu kanisi
bennatti manavu horatitu.

ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕೊಂದು ಕಾಣಿಸಿ
ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಮನವು ಹೊರಟಿತು.

13. Badige sambandhagala mele bhavane idabeda
swanta sambandhagala jote nalige haribidabeda…

ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾವನೆ ಇಡಬೇಡ
ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಡಬೇಡ…

Amazon

100 Inspiring Stories to Enrich Your Life (Kannada)

Rs. 199  in stock
12 new from Rs. 156
Free shipping
Amazon.in
as of 23rd January 2022 11:20 pm

14. Saguva dari yavude irali
adannu talupuva dari satya, nyayada margavagirali

ಸಾಗುವ ದಾರಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ,
ಅದನ್ನು ತಲುಪುವ ದಾರಿ ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರಲಿ

15. Nagutiru ekendare
ninna novannu illi yaru lekkisuvudilla

ನಗುತಿರು ಏಕೆಂದರೆ
ನಿನ್ನ ನೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Motivational kannada kavanagalu about life with images
Motivational kannada kavanagalu about life with images

Kannadaquotes image download button16. Kalugalannu odde madikollade samudra databahudu
adare kannugalannu odde madikollade
jeevana sagisalu sadhyavilla

ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಬಹುದು
ಆದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

Amazon

Life is Beautiful

Rs. 120
Rs. 94
 in stock
7 new from Rs. 94
Amazon.in
as of 23rd January 2022 11:20 pm

17. Jeevanavemba doniyalli
sadhaneya hadiyatta
ekangiya payanave iruvudu.

ಜೀವನವೆಂಬ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯತ್ತ
ಏಕಾಂಗಿಯ ಪಯಣವೇ ಇರುವುದು

18. Khusiye jeevanadalli
ni endu koneyagadiru..

ಖುಷಿಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ನೀ ಎಂದೂ ಕೊನೆಯಾಗದಿರು.

Feeling kannada kavanagalu about life quotes

19. Kalu edavitu nadeyuvudannu kalisitu
manassu edavitu badukuvudannu kalisitu..

ಕಾಲು ಎಡವಿತು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿತು
ಮನಸ್ಸು ಎಡವಿತು ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿತು..

20. Nadedu hogiddu, maretu hogiddu,
mugidu hogiddu bittu hodavaru
maretu hodavarannu maretu bidi
adare adarinda avarinda kalita pathava mareyadiri

ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದು,
ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು
ಮರೆತು ಹೋದವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠವ ಮರೆಯದಿರಿ

Kavanagalu meaningful kannada quote about life
Kavanagalu meaningful kannada quote about life

Kannadaquotes image download button21. Baduku kotta novige nanu badalagalilla,
adare nanu nambidavaru kotta
novige badalagade vidhiyilla

ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟ ನೋವಿಗೆ ನಾನು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ನಾನು ನಂಬಿದವರು ಕೊಟ್ಟ
ನೋವಿಗೆ ಬದಲಾಗದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ..

Amazon

Badukalu Kaliyiri Combined Volume (Kannada) Learn to Live

Rs. 170
Rs. 130
 in stock
9 new from Rs. 130
Amazon.in
as of 23rd January 2022 11:20 pm

22. Bereyavara kathinavada matugaliginta
nammavaru enisikondavara
maunave nammanna hecchagi kadodu

ಬೇರೆಯವರ ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ
ನಮ್ಮವರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರ
ಮೌನವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡೋದು

23. Roadalli jar bidre yaru
nodda hange eddu bidi,
jeevanadalli jar bidre
elru nodo hage eddeli..

ರೋಡಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಬಿದ್ರೆ ಯಾರು
ನೋಡ್ದ ಹಂಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡಿ,
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಬಿದ್ರೆ
ಎಲ್ರು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಎದ್ದೇಳಿ..

24. Nadeyali jeevana yarirali yariradirali
rangabhumiyidu natisutta iru
badukirovaregu..

ನಡೆಯಲಿ ಜೀವನ ಯಾರಿರಲಿ ಯಾರಿರದಿರಲಿ
ರಂಗಭೂಮಿಯಿದು ನಟಿಸುತ್ತಾ ಇರು
ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ..

Sad Kannada kavanagalu about life download

25. Yarilladiddarenu nanna joteyalli
nane nanagella nannade katheyalli…

ಯಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ನಾನೇ ನನಗೆಲ್ಲಾ ನನ್ನದೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ…

sad life feeling kannada kavanagalu
Sad life feeling kannada kavanagalu

Kannadaquotes image download button26. Mannaguva munna
manavanadare badukige
ondu arthaviruttade.

ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ
ಮಾನವನಾದರೆ ಬದುಕಿಗೆ
ಒಂದು ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ.

Amazon

Eli Eddeli

Rs. 100  in stock
2 new from Rs. 100
Amazon.in
as of 23rd January 2022 11:20 pm

27. Samasyegalinda tappisikondu odabahudu
savininda tappisikondu odaladite?
Savannu appikollabekendadare samasyegalinda
oduvudetake – VP

ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಬಹುದು
ಸಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಲಾದೀತೇ ?
ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ
ಓಡುವುದೇತಕೆ 

28. Korikeyondide devare
jeevanadalli kolladiru adannu.

ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿದೆ ದೇವರೇ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲದಿರು ಅದನ್ನು

29. Jevanavu matanadi padagalannu
maunavagisi manassannu kolluttittu.

ಜೀವನವು ಮಾತನಾಡಿ ಪದಗಳನ್ನು
ಮೌನವಾಗಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು

30. Kelavaru istavagtare,
kelavaru arthavagtare,
istavadavarannu artha madikollalu agalla,
arthavadavarannu istapadalu agalla,
iste jeevana…

ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಾರೆ,
ಕೆಲವರು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾರೆ,
ಇಷ್ಟವಾದವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ಲ,
ಅರ್ಥವಾದವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲು ಆಗಲ್ಲ,
ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ …

Kannada kavanagalu about life sms with image
Kannada kavanagalu about life sms with image

Kannadaquotes image download button31. Solu koneyalla geluvu shasvatavalla
nanu sote emba bhaya ninagetake?
Nanu gedde ennuva ahaṁ ninagetake?
Solu koneyalla geluvu shasvatavalla
solu mattu geluvina naduve kaliyuva patha
matra atyamulyavadaddu – nanna mana

ಸೋಲು ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಗೆಲುವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ
ನಾನು ಸೋತೆ ಎಂಬ ಭಯ ನಿನಗೇತಕೆ ?
ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಎನ್ನುವ ಅಹಂ ನಿನಗೇತಕೆ ?
ಸೋಲು ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಗೆಲುವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ
ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ನಡುವೆ ಕಲಿಯುವ ಪಾಠ
ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು

Final words

We’ve included some of the best Kannada kavanagalu about life above. We hope you liked the above kavanagalu in kannada. If you find them interesting Please share these with your friends and family.

For daily Kannada inpirational and motrivational quotes Folllow us on Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top